Tuesday, 1 November 2016

October 2016 Update

New samples in October 2016.E: Ezidî
F: Feylî
K: Kurmancî
S: Soranî
Z: Zazakî (Kirmanckî, Kirdkî, Dimilî)


Kurdish Tribes Y-DNA Haplogroups

Northern Kurds Y-DNA Haplogroups


See full screen